نشست آشنایی با سامانه ملی باشگاه دانشجویان ایران

چهارشنبه یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ نشستی با محوریت آشنایی با سامانه ملی باشگاه دانشجویان ایران و معرفی زیرسامانه‌های مختلف این سامانه جامع با حضور کارشناسان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کارشناسان شرکت ویرا صنعت فرا رشد نوشیروانی، کارشناسان فرهنگی و اجتماعی و دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار گردید. این نشست به عنوان اولین قشر مخاطبین باشگاه دانشجویان ایران به انجمن‌های علمی دانشجویی و کارشناسان دانشگاه‌های سراسر کشور اختصاص یافت. در این نشست به میزبانی وزارت عتف ضمن بیان اهداف طراحی و پیاده سازی این سامانه، توضیحاتی مبسوط در خصوص بخش‌های مختلف سامانه و نحوه حضور و فعالیت انجمن‌های علمی و کارشناسان دانشگاه‌ها از سوی طراحان و مجریان سامانه از گروه فناور کام بیان گردید و در ادامه به سوالات فعالین علمی دانشجویی و کارشناسان دانشگاه ها پاسخ داده شد.

پاسخ