رزومه تست

  • شزشیز
  • تهران
  • بروزرسانی شده در 2 سال پیش
Photo

جهت ارتباط میتوانید به ایمیل زیر پیام دهید [email protected]

ارتباط با استفاده از: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

پروفایل & نمونه کارها

تجربه

ایرانسل

مدیرعامل - 1391 تا کنون

تحصیلات

کارشناسی

نوشیروانی
1391/1396

ارشد

خواجه
1396/1400

جهت ارتباط میتوانید به ایمیل زیر پیام دهید [email protected]

ارتباط با استفاده از: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook