دوره آموزشی آشنایی با سامانه ملی باشگاه دانشجویان ایران

این کارگاه در راستای معرفی سامانه ملی باشگاه دانشجویان ایران و آشنایی کارشناسان محترم دانشگاه های سراسر کشور تدارک دیده شده است. در این کارگاه با اهداف طراحی و پیاده سازی این سامانه، لزوم بکارگیری آن در جامعه دانشجویی کشور، اقشار مخاطب سامانه، ظرفیت ها و زیر سامانه های مختلف باشگاه دانشجویان ایران، روند استفاده از این زیر سامانه ها و همچنین روند تعامل کارشناسان دانشگاه ها با این سامانه آشنا می شویم.

برگزارکننده دوره

+720 ثبت نام شده
ثبت نام نشده

دوره شامل

  • 1 درس
  • 1 آزمون