میکروکنترلر ARM

نظر به ادامه‌دار بودن موج سوم کرونا و لزوم در خانه ماندن و همچنین در راستای تحقق پیشرفت برای همه، سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق…